Perşembe , Haziran 13 2019
Ana Sayfa / Pedagog Sitesi

Pedagog Sitesi

pedagogsitesi.com içerik ekibi, üniversitelerin Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik gibi bölümlerinden mezun uzman yazarlardır.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Nedir?

Dikkat beyinde birçok bölgede gerçekleşen, karmaşık işlemlerle oluşan bir süreçtir. Dikkatte, çevrede birçok uyaran olmasına karşın, o anki amacımız ve isteğimiz doğrultusunda, seçtiklerimizle ilgilenmemizi sağlayan sinir sisteminin işlevi olarak tanımlanabilir. Dikkatte yoğunlaşma, odaklanma ve bilinçlilik mekanizmaları önemli işlev görmektedir. İlk olarak çevredeki uyaranlar seçici olarak işlenmelidir. Birçok uyaran olmasına karşın, o an işlenmek üzere bir …

Tamamını Oku

Sınav Kaygısı İle Nasıl Başa Çıkılır?

Sınava girme bütün eğitim seviyelerindeki öğrencilerin sıklıkla, yetişkinlerinse zaman zaman karşılaştıkları, kaygı ile iç içe olan bir değerlendirilme yaşantısıdır. Sınav kaygısı, bireyin sınav neticesinde elde edeceği akademik başarısızlığı genelleyerek bunu kişiliğinin başarısızlığı olarak algılaması sonucu kayn aklanan, dolayısı ile öğrenilen bilginin sınav esnasında etkili şekilde kullanılmasına engel olan ve başarının düşüşüne sebep olan yoğun şekilde yaşanan …

Tamamını Oku

Otizm Nedir? Belirtileri Nelerdir? Tedavisi Nasıldır?

Otizm Nedir? Otizm çeşitli alanlarda zorluklar ve anormallikler ile karakterize olan nörogelişimsel bir bozukluktur. Otizm tanısı ilk kez Leo Kanner tarafından 1943 yılında “Erken Bebeklik Otizmi” olarak tanımlanmıştır. Son 60 yıl içinde ise gerek adı gerekse tanısal ölçütleri birçok açıdan değişikliğe uğrayan bu bozukluk, kısaca kendi iç dünyasına kapanarak sosyal izolasyon gösteren bireyleri tanımlamaktadır. …

Tamamını Oku

Disleksi Nedir? Tedavisi Nasıl Olur?

Disleksi Nedir? Disleksi, Dünya Sağlık Organizasyonu (1993) tarafından, yeterli zeka, sosyo-kültürel fırsat, güdü veya duyusal kapasiteyle uyumsuz okuma ve yazma güçlüğü olarak tanımlanmaktadır. Disleksi, okul çağındaki çocukların %2 ile %8’inde görülebilmektedir. Yani, disleksinin yaygınlığı üzerine yapılan çalışmalarda en az %2 en fazla %8 oranına ulaşılmıştır. DSM-IV‘de disleksi için verilen ölçütler şunlardır: a) Bireysel olarak uygulanan standart …

Tamamını Oku

Çocuklarda Özgüven Geliştirme Yolları Nelerdir?

Genel anlamda özgüven bireyin kendi yeteneklerini, duygularını tanıması, kendini sevmesi ve kendine güvenmesi olarak tanımlanır. Ancak Lindenfield, iç özgüven ve dıs özgüven olmak üzere iki degisik özgüven oldugunu söyler. ç özgüven, kendimizden memnun ve kendimizle barısık oldugumuza dair inancımız ve bu konuda hissettiklerimiz; dıs özgüven ise, dısarıya kendimizden emin oldugumuz seklinde verdigimiz görüntü ve davranıslardır. …

Tamamını Oku

Üstün Yetenekli Çocuklar Hangi Özelliklere Sahiptir?

Üstün yetenekli Çocuk Kimdir? Üstün yetenekten ne anlaşıldığı, farklı yer ve zamanlarda kullanılan yetenek tanımına, ölçülerine, bilimin ve toplumsal gelişmelerin getirdiği katkılarla, gerekliliklere ve önceliklere göre değişiklikler göstermektedir. Türkçe’deki “yetenek” sözcüğü belli bir alanı ifade etmeyen geniş ve kapsamlı bir sözcüktür. Kişilerin bir ya da birçok konuda yetenekli olabilecekleri gibi, …

Tamamını Oku

Spor Okul Başarısını Nasıl Etkiler?

2.3. Sporun Okul Başarısına Etkileri Günümüzde spor sadece insanların fiziki ve psikososyal açıdan güçlendirilmeleri için sürdürülen bir faaliyetler bütünü olmaktan daha ileri gitmiştir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda spor ve fiziksel aktivitelerin okul çağı çocuklarında akademik başarıyı arttırdığına dikkat çekilmektedir. Spor özünde sistem, disiplin, hedef ve başarı kombinasyonudur. Spor yapan çocuk, …

Tamamını Oku

Sporun İnsan Gelişimine Etkisi Nedir?

İnsan organizması hareket için yaratılmıştır. Spor, genel eğitimin amaçlarına hareket aracılığı ile katkıda bulunur. Bu çerçeveden bakıldığında spor, bireyin fiziksel, psikomotor, zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişimine katkı amacına yönelik organize edilmiş bedensel etkinliklerin tümü olarak ele alınmaktadır (38). Spor bireylerin fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişiminde olumlu etkileri olan faaliyetler bütünü …

Tamamını Oku

Okul Çocuklarında Öğrenmeyi Neler Etkiler?

Öğrencilerin derslerinde başarılı olabilmeleri için okulda aktarılan bilgilerin edinilmesi ve kalıcı hale gelmesinin sağlanması gerekmektedir. Öğrenme, öğrencide oluşturulan davranış değişikliği olarak tanımlanabilir. Okullar başlıca iki davranış kazandırırlar. Bunlardan birincisi öğrencinin daha önce hiç yapmadığı davranışlar kazandırma; ikincisi ise öğrencinin daha önce edinmiş olduğu bir davranışı, yeni bir içerik içinde ve …

Tamamını Oku

Montessori Eğitimi Nedir?

Montessori Eğitiminin Tarihçesi Maria Montessori (1870-1952) Roma Üniversitesi, Psikiyatri kliniğinde asistan doktor olduktan sonra akıl hastanelerindeki idiot çocuklarla ilgilenmiştir. Bu çocuklarla ilgilenirken Edward Seguin tarafından geliştirilen özel eğitim metodunda uzmanlaşır. Zihinsel engelin tıbbi bir problemden ziyade eğitimsel bir problem olduğu düşüncesiyle meslektaşlarından ayrılmış ve iki yıl boyunca kullandığı yöntemin sadece idiotların eğitimine özgü olmadığını, …

Tamamını Oku

Alt Islatma (Enürezis) Nedir? Tedavisi Nasıldır?

Alt ıslatma, psikoloji literatüründeki adıyla enürezis, çocuklarda görülen psikolojik bozukluklar söz konusu olduğunda ele alınan sorunlardan biridir. Neredeyse her 10 çocuktan birinde görülebilen alt ıslatma sorunu, sadece yaşandığı çocukluk döneminde değil, yetişkinlikte de kişi üzerindeki olumsuz etkisi açısından son derece önemli bir konudur. Peki, Enürezis (Alt Islatma) Nedir? Enürezis, çocuklarda en …

Tamamını Oku

Boşanmada Çocuğun Psikolojisi Nasıl Olur?

Aile üyelerinden herhangi birinin yaşadığı bir olay, sürekli bir etkileşime sahip aile ortamında her bireyi farklı ölçülerde etkilemektedir. Boşanma sonrasında, boşanmış bir aileye sahip olmak bu çocukların başkaları tarafından algılanış biçimlerini de değiştirmektedir. Boşanma kadın ve erkeğin evli olma bireysel statülerini kaldırarak onları “boşanmış” olarak adlandırılan yeni bir statüye sokmaktadır. …

Tamamını Oku

Oyun Terapisi Nedir? Nasıl Uygulanır?

Oyun terapisi, çocukların yaşadıkları psikolojik sorunlarla başa çıkmalarında ve psikolojik gelişimlerine destek vermede kullanılan etkin yöntemlerden biridir. Bu makalede aşağıdaki sorulara cevap bulabileceksiniz: Psikolojik açıdan oyun nedir? Oyunun çocuk için önemi nedir? Oyun terapisi nedir? Bazı oyun terapisi çeşitleri nelerdir? Oyun terapisi hangi ortamlarda kullanılabilir? Oyun terapisinin sonuçları nelerdir? Oyun …

Tamamını Oku

Çocuk Yetiştirme Tutumları Nelerdir?

Tutumlar direkt olarak gözle görünmese bile davranıĢlar aracılığıyla kendilerini açığa vururlar. Anne babanın çocuk yetiĢtirme tutumu Ģüphesiz ki çocuğun gelecek yaĢantısındaki karakterini, tutumunu ve insan iliĢkilerini etkileyecek çok önemli bir etkendir. Anne babanın çocuk yetiĢtirme tutumları aynı zamanda çocukların fiziksel, psikososyal, dil, cinsel, biliĢsel geliĢimlerini büyük ölçüde etkilemektedir. (Senemoğlu, 2009). Anne babaların benimsedikleri çocuk …

Tamamını Oku

Kardeş Kıskançlığı Nedir? Nasıl Aşılır?

Kardeş Kıskançlığı Nedir? Kıskançlık, çoğu insanın belli dönemlerinde yaşayabileceği doğal bir duygudur. Fakat bu duygu yasam kalitesini bozan bir düzeye geldiğinde normal bir duygu olmaktan çıkar. Kıskançlığı oluşturan ortam çoğu kez toplumsal kaynaklı olup, özellikle çocuğun sevdiği bireyleri kapsar. lk çocuklukta kıskançlık, anne ve babayı ya da ona bakan bireyleri kapsar. Çünkü çocuk ilgi …

Tamamını Oku

Çocuk Kitapları Gelişimi Nasıl Etkiler?

Gelişim psikolojisi açısından bakıldığında, her bireyin, gelişiminin belirli dönemlerinde gerçekleştirmesi beklenen görevlerden bahsedilir ve bunlara gelişim görevleri denir. Şayet birey belirli bir dönemin gelişim görevlerini gerçekleştiremezse bir üst gelişim basamağına geçemez. Normal bir gelişim sürecinden geçen her birey, söz konusu gelişim görevlerini yerine getirir. Ancak, kalıtım ve çevre gibi faktörler, bu …

Tamamını Oku

Çocuklukta Görülen Psikolojik Bozukluklar Nelerdir?

Örnek Bir Klinik Vaka “Emir. Emir. Emir!” Öğretmeninin sesi ve sınıf arkadaşlarının kahkahaları Emir’i daldığı düşüncelerden uyandırmıştı. Yanında oturan kızın kitabına bakarak, sınıfın ondan sayfalarca ileride olduğunu fark etti. Atatürk İlkeleri ile ilgili bir soruyu yanıtlaması gerekiyordu ama düşüncelerinde kaybolmuştu. O akşam, babasıyla gidecekleri futbol maçında nerde oturacaklarını merak ediyordu. …

Tamamını Oku